Tack för din anmälan!

Du betalar nu in en handpenning (500 kr) inom loppet av sju dagar för att säkra din plats, det fulla beloppet skall vara betalt senast fyra veckor innan lägrets start. Sker betalning ej, släpps platsen vidare. Betala till Bankgiro: 760-8029. Märk betalningen med deltagarens namn samt Dance Camp 24.